Cô giáo như mẹ hiền

 21/10/19  Bản tin trường  93
Hội nghị công nhân viên chức trường MN số 2 Xuân Hòa diễn ra 01 ngày 19/09/2019 tại văn phòng nhà trường
Nhà trường đã tổ chức thành công Hội Nghị Công nhân viên chức năm 2018 - 2019. Bầu ra được ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 có đủ uy tín, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 17/05/18  Bản tin trường  188
Bài viết về tấm gương điển hình làm theo lời Bác
 02/01/18  Tin tức từ Phòng  232
Viết về một cô sinh viên mới ra trường đặt chân đến Bảo Yên